Beiratkozás 2021/22 tanévre - Személyes vagy Online beiratkozás várható

ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:  2021. május 3 - 7.
 
A jelentkezés helye: Budakeszi Úti Óvoda - Iroda
    1021 Budapest Budakeszi út 75.

A COVID helyzetre való tekintettel érdemes figyelni a II. Kerületi Önkormányzat honlapját a beiratkozással kapcsolatosan.
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  (Rendelet 20. § (3)),
- a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §),
- a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos csoportban történhet
(Nkt. 47. § (3)).
 
 
Utcajegyzék az óvodai körzetekhez
2018. márciustól  
 
Budakeszi út 75. és Labanc u. 2
 
Bognár u. - Budakeszi u. páratlan oldala - Budenz u. - Dénes u. - Furulya u. - Hárshegyi u. - Irén u. - Kőhárs u. - Kuruc u. - Kuruclesi u. - Labanc u. - Pálos u. - Riadó u. – Sodrás u. – Szilágyi E. fasor  65-től – Szakadék u. - Széher út 1-45/c-ig és 2-40-ig – Szépjuhászné u., - Szépjuhászné köz – Tárogató út 1-55-ig- Tárogató út 2-66-ig-  Üdülő u.