Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

FONTOS nyomtatványok 2024/25 évi tanévre történő beiratkozáshoz:

A 2024/25-es nevelési évre  a www.magyarorszag.hu  Ügyfélkapun keresztül, vagy  -akinek nincs ügyfélkapuja-, Szándéknyilatkozat kitöltésével e-mailben jelentkezhet.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTELEKRŐL 2024/25

NYÍLT NAPOK 2024.

BUDAKESZI OVI

(Budakeszi út 75.)

2024. április 17. és 24.
délelőtt: 9 - 11.30
délután: 15 - 17

LABANC OVI

(Labanc u. 2.)

2024. április 10. és 23.
délelőtt: 9 - 11.30
délután: 15 - 17

Budakeszi Úti Óvoda

_dsc0440_ 11021 Budapest, Budakeszi út 75. Telefon: +36 1 200 8662 Email: ovoda.budakeszi@t-online.hu

Labanc Utcai Tagóvoda

_dsc04081021 Budapest, Labanc utca 2. Telefon: +36 1 200 0559 Email: ovoda.budakeszi@gmail.com

BEMUTATKOZÁS

Óvodánk csaknem 30 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Budakeszi út 75. szám alatt. Az épület eredetileg bölcsődei ellátást biztosított, majd a növekvő igények hatására 1983 óta óvodaként működik. Intézményünk 2013-ban kibővült a Labanc utca 2. szám alatt található tagóvodánkkal.

Mindkét épület klasszikus stílusban épült, melynek hangulatát kívül és belül is igyekeztünk megőrizni az időközben esedékessé vált felújítások, korszerűsítések során, természetesen szem előtt tartva az óvoda működéséhez szükséges előírásokat, feltételeket.

Budakeszi úti óvoda épületében 3, a Labanc Utcai óvoda épületében 4 vegyes életkorú csoport működik, összesen mintegy 150 gyermek ellátását biztosítva.

A gyermekek felvétele a körzetkijelölésnek megfelelően történik.

Mindkét intézményben a délelőtti pedagógiai munkába ágyazva, heti rendszerességgel zajlanak angol és néptánc foglalkozások, melyek kiegészítik az Országos Óvodai Alapprogramra (ONAP) épülő helyi pedagógiai programunkat, melyet Hétszínvirág óvodai programnak neveztünk el. Ebben kiemelt szerepet biztosítunk az egészséges életmódra való nevelésnek, a szabad mozgás fontosságának, valamint a környezeti nevelésnek.
A Budakeszi úton elhelyezkedő óvoda előnye az erdei környezet, a csend, nyugalom, míg a Labanc utcai óvodánkat elsősorban a város közelsége és az ezzel járó könnyebb megközelíthetőség teszi vonzóvá.

A családokkal való szoros együttműködést a gyermekek harmonikus együttnevelése érdekében elengedhetetlennek tartjuk, melyhez a közös programok mellett, különböző szakemberekkel történő együttműködések is lehetőséget biztosítanak.

Mindkét óvodában logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens és fejlesztő pedagógus is dolgozik annak érdekében, hogy minden kisgyermek - és igény szerint szülő is -  megkapja a számára legmegfelelőbb támogatást, fejlesztést.

Óvodáinkban autizmus spektrumzavarral élő gyermekek integrációját végezzük mely az Alapító Okiratunkban is rögzítésre került. Ennek megfelelően a kerületben élő, és megfelelő diagnózissal rendelkező kisgyermek számára  - meghatározott létszámban -  - óvodai férőhelyet és egyéni fejlesztési lehetőségeket tudunk biztosítani.

Szoros együttműködésben vagyunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi tagintézményével, valamint a II. kerület Család és Gyermekjóléti Központtal.

Célunk, hogy adottságainknak és elkötelezettségünknek megfelelően, olyan családias, biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, a gyermek egyéni fejlődésére és tapasztalatszerzésére épülő nevelést biztosítsunk, melyben a gyermekek, a pedagógusok és a szülők is egyaránt jól érezhetik magukat, és amelyben a gyermekek szabadon, örömmel és együttműködve társaikkal tölthetik el mindennapjaikat.

Ennek érdekében nevelőtestületünk az alábbi szempontokat tartja fontosnak:
 • gyermekközpontúság
 • érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör
 • családokkal való nyitott és szoros együttműködés
 • differenciált fejlesztés
 • a játék kiemelt szerepe
 • az egyéni bánásmód
 • a gyerekek testi-lelki, szociális szükségleteinek figyelembevétele
 • teljesítménykényszertől mentes fejlesztés, tanulás
 • pedagógusok és gyermekek önállósága
 
KÖRNYEZETI NEVELÉS
Gyermekeink számára fontosnak tartjuk a természetes környezetünk szeretetére, tiszteletére való nevelést. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk mindennapjaink során ezen területre, kihasználva adottságainkat is. Rendszeresen járunk kirándulni a környéken (Vadaspark, Hárs-hegy), valamint rendszeres madarász-ovi foglalkozásokkal is igyekszünk bővíteni ismereteiket.
 
NÉPTÁNC / NÉPHAGYOMÁNYOK ÉLTETÉSE
Minden héten, minden csoportban külön foglalkozások zajlanak Tálas Ágnes és Kiss Zsolt néptánc tanítók vezetésével. Ők biztosítanak számunkra minden alkalommal hangszeres zenészeket is, akik így a népi hangszerek megismertetése mellett az élőzenét is elhozzák a gyermekek számára. Ezek a foglalkozások témáikban mindig az aktuális jeles napokhoz, ünnepekhez  kapcsolódnak.
 
ANGOL NYELVI NEVELÉS 
Képzett angol nyelvi nevelő (nyelvtanár) szeretteti meg a gyermekekkel az idegen nyelvet a csoportok életének aktív résztvevőjeként, kiegészítve az óvodai foglalkozásokat. Célja, hogy játékosan és felszabadultan ismerkedjenek meg a az angol nyelvvel, egyszerű dalok, mondókák, játékok segítségével. Nagycsoportosok számára heti egyszer külön angol nyelvi foglalkozást is biztosítunk.
 
DÉLUTÁNI PROGRAMJAINK 
Térítéses külön óráinkat a szülők igényei szerint, de pedagógiai elveink szem előtt tartásával, a gyermekek egyéni képességeinek és érdeklődésének megfelelően alakítottuk ki:
 • úszásoktatás  - a közeli Országos Rehabilitációs Intézetben  2019. októbertől : II ker. Gyarmati Dezső Uszoda  -  önkormányzati szervezés folyamatban
 • zenés mozgásfejlesztés – „Kata torna” az óvodában
 • Helen Doron – angol oktatás az óvodában, kis csoportokban