Térítési díjak

Letölthető formátumban: Térítési díjak
Tájékoztató az étkezési térítési díjról, a befizetésről és az ebédlemondásról.
Ingyenes étkezés igényléséhez mellékeljük a kitöltendő nyomtatványt.
2015. szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:

a)       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …… év ……………… hónap …… napjától,
b)       tartósan beteg vagy fogyatékos,
c)       családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d)       családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e)       nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f)       családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át., melynek összege 2018 január 1-től 119.301 Ft.

 A nyomtatvány kitöltésére év közben is van lehetőség, amennyiben változik a család élethelyzete . 

Lehetőség van az óvodában diétás étkezést igényelni azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen ételallergiában szenvednek, de fontos, hogy erről szakorvosi véleménnyel rendelkezzenek, melyet kérünk részünkre eljuttatni. Az orvosi szakvélemény alapján a konyha dietetikusa állítja össze a gyermekek étrendjét . Amennyiben erről az Államkincstár határozatát is megkapták, a gyermek ingyenes étkezésére is lehetőség nyílik (b. tartósan beteg, vagy fogyatékos jogcímen), melyet szintén kérünk továbbítani.

Azoknak a gyerekeknek, akik nem jogosultak a kedvezmény igénybe vételére, csekket állítunk ki. A csekken szereplő összeg átutalással is kiegyenlíthető, de ebben az esetben fontos, hogy pontosan a csekken szereplő összeg kerüljön utalásra és a közlemény rovatban szerepeljen  a számla sorszáma és a gyermek neve.

Az ebédlemondással kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet és kérjük, hogy az ingyenesen étkezők is mondják le az ebédet, ha a gyermek előre láthatóan (betegség, utazás) nem jön óvodába. Minden hétköznap 1/2 10-ig lehet kérni a másnapi (és az azt követő napok) lemondását.
Az ebédlemondások ellenértéke a következő havi számlában kerül jóváírásra.